Lê Thanh Hải kỷ niệm trọng thể Ngày chiến thắng 30/4

0 nhận xét

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đọc diễn văn khai mạc

Hôm nay, tại TP.Hồ Chí Minh, lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010) đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân…

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải nêu rõ, chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc ta, hoàn thành trọn vẹn cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mở ra thời kỳ phát triển mới của nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hoà bình, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.


(Theo website Lê Thanh Hải)
Continue reading →

Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải: TPHCM đóng góp tăng trưởng GDP, ngân sách quốc gia, đóng góp cơ chế, chính sách giúp Trung ương lãnh đạo đường lối đổi mới đất nước

0 nhận xét

Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 19, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị,  nhấn mạnh đến nhiều giải pháp và mục tiêu hướng tới của Đảng bộ TPHCM trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đồng chí Lê Thanh Hải

“Năm 2010, TP chúng ta có 2 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội mà Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII đã đề ra”, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh. Đồng chí chỉ ra rằng, Đại hội Đảng lần này có tầm quan trọng đặc biệt, đó là sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và Cương lĩnh (phát triển năm 2011); góp ý dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020 của đất nước. Đồng chí cho đây là dịp để TPHCM phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, kiên cường và kiên trì trong sự nghiệp phát triển TP để đóng góp những kinh nghiệm quý báu vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc.

Đồng chí Lê Thanh Hải nói: “TPHCM không chỉ đóng góp sự tăng trưởng GDP, ngân sách quốc gia mà quan trọng hơn là đóng góp cơ chế, chính sách giúp Trung ương có thêm kinh nghiệm thực tế trong lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới và phát triển đất nước”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy.Ảnh: VIỆT DŨNG

Về việc soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, đồng chí cho rằng: “Báo cáo chính trị của TP phải vừa thể hiện quan điểm, tư tưởng của Đảng, vừa quán triệt vị trí, vai trò TPHCM đối với cả nước. Muốn vậy, văn kiện phải mang hơi thở cuộc sống, phải đề ra được những công trình, chương trình, mục tiêu cụ thể phục vụ đời sống nhân dân ngày một tốt hơn. Làm sao để dân thấy đại hội Đảng thiết thực với mình. Dân không quan tâm đến đại hội, không thấy mình trong đại hội thì đại hội không đạt yêu cầu!”. Đồng chí cũng lưu ý, phát triển kinh tế là trọng tâm nhưng công tác xây dựng Đảng phải đóng vai trò then chốt.

“TPHCM là một trong số ít địa phương rất tích cực thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn thấy dân còn kêu ca nhiều” – đồng chí Lê Thanh Hải nhận định. Đồng chí cho rằng, để phục vụ nhân dân tốt hơn, cần bắt đầu từ nhận thức của cán bộ, đảng viên. Khi công khai, minh bạch công việc chính quyền chính là giúp dân giám sát được cán bộ. Cán bộ làm sai, dân nhắc nhở. Cán bộ làm đúng, dân tin tưởng. Niềm tin đó tạo sự đồng thuận xã hội. Thực hiện thật tốt cải cách hành chính cũng chính là góp phần xây dựng chính quyền.

Hiện nay, Thủ tướng đã đồng ý cho TPHCM cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tổ chức bộ máy TP và quận – huyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của TP. “Chúng ta làm sớm ngày nào thì phục vụ tốt cho người dân ngày đó. Tôi nói điều này, đó cũng là tôi tự phê, so với khối nhà nước, cải cách hành chính trong Đảng còn chậm trễ lắm. Chúng ta có quy chế làm việc trong các cơ quan nhưng thủ tục, lề lối cụ thể thì chúng ta ít chú ý”, đồng chí Lê Thanh Hải nói.

Về công tác tập hợp quần chúng, theo đồng chí Lê Thanh Hải, tỷ lệ tập hợp quần chúng tốt nhất là của các cựu chiến binh. Còn các đoàn thể chưa cao. Đó là nói đến tỷ lệ tập hợp, chứ chưa nói đến chất lượng tập hợp. Muốn tập hợp được nhân dân, thì trước tiên, MTTQ và đoàn thể phải là tổ chức đại diện thật sự cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Muốn thế, phải nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân. Gắn bó mật thiết với nhân dân là một trong những truyền thống quý báu của Đảng ta.

TUẤN SƠN – MINH TÚ


(Theo website Lê Thanh Hải)
Continue reading →