Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải: “Tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ”

0 nhận xét

Hôm qua 24/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải trả lời phỏng vấn báo chí

Ông Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch UBND TP cho rằng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tham nhũng, lãng phí còn rất nghiêm trọng ở nhiều cấp nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, kể cả trong hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật… Tham nhũng, lãng phí không chỉ làm thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, ảnh hưởng môi trường đầu tư, mà còn làm giảm tốc độ tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Tại hội nghị, hai Phó chủ tịch UBND TP – ông Nguyễn Văn Đua và ông Nguyễn Thành Tài đã công bố bản kế hoạch dài 16 trang về chương trình hành động PCTN, và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn từ nay đến năm 2010. Trong đó có một số điểm đáng chú ý như: UBND TP sẽ ban hành Quy chế phối hợp với MTTQ và báo, đài trong cuộc đấu tranh PCTN; Quy định về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh PCTN và tố cáo hành vi tham nhũng…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Tham nhũng không chỉ là thách thức lớn trong công cuộc phát triển đất nước, làm xói mòn lòng tin trong dân đối với Đảng mà còn đe dọa sự tồn vong của chế độ”. Ông đề nghị các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cuộc đấu tranh này theo tinh thần “cấp bách, quyết liệt”. Những cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tiêu cực, tham nhũng người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Nguyên Thủy


(Theo website Lê Thanh Hải)
Continue reading →